Sales Capability Manager

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary 13th salary, one month off
Specialization:
Sub Specialization:
Contact: Thinh Nguyen
Reference: JO-1712-384588


Mô tả chi tiết công việc
1. Xây dựng KPI, chuẩn hóa các hệ thống và quy trình làm việc Đội ngũ Dịch Vụ Phát Triển Thị trường (MDS)

 • Hệ thống KPI :
 • Xây dựng và triển khai các KPI hàng tháng/quý/năm.
 • Định kỳ tổng hợp, báo cáo và phân tích ưu nhược điểm và đề xuất các giải pháp.
 • Hệ thống báo cáo: Các biểu mẫu báo cáo hệ thống MDS
 • Hệ thống thông tin: Trang bị hệ thống đồng bộ để thu thập, xử lý và trao đổi thông tin.
 • Hệ thống đánh giá và phát triễn năng lực:
 • Xây dựng các chương trình khen thưởng/ kỹ luật và triển khai.
 • Kết hợp phòng HR xây dựng Core Competences cho MDS.
 • Xây dựng các hoạt động đánh giá MDS.
 • Xây dựng Career Planning cho MDS.
 • 2. Huấn luyện, phát triển kỹ năng cho đội ngũ MDS:
 • Xây dựng các kế hoạch phát triễn năng lực hệ thống MDS.
 • Xây dựng, tổ chức các chương trình huấn luyện đào tạo phù hợp đối với đội ngũ MDS:
 • Đội ngũ Manager
 • Đội ngũ Team/Sup
 • Đội ngũ NV/CV

3. Quản lý, phát triển nguồn lực hệ thống, điều hành và quản lý con người thuộc phạm vi phân công:

 • Xây dựng các kế hoạch phát triển năng lực hệ thống MDS thuộc phạm vi quản lý.
 • Quản lý nhân sự thuộc cấp trong vận hành hàng ngày.
 • Thiết lập tiêu chuẩn và phân công công việc.
 • Quản trị định biên thuộc bộ phận và các quyết định tuyển dụng.
 • Quản lý hiệu quả công việc (Performance management) bao gồm xây dựng, phân bổ, theo dõi thực hiện và đánh giá các mục tiêu hiệu quả công việc.
 • Tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn và phát triển nhân viên trực tiếp.

Điều kiện:

 • Tốt nghiệp Đại Học.
 • Kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý từ 3 năm trở lên (ASM, SM, BDM) các Công ty Hàng tiêu dùng.
 • Đã từng thực hiện nhóm công việc Sales training
 • Có kinh nghiệm tổ chức hệ thống bán hàng, phân phối.
 • Kỹ năng xây dựng kế hoạch và quản trị công việc hiệu quả: phân tích, tổ chức nguồn lực, thực hiện, kiểm tra, đánh giá..
 • Kỹ năng Quản lý, đào tạo và động viên nhân viên.
 • Có tầm nhìn, sáng tạo & phẩm chất dấn thân (chấp nhận thử thách)
 • Siêng năng, vượt khó, trách nhiệm.
 • Ưu tiên trải nghiệm trong quản lý ngành phân phối Dược phẩm / Hàng tiêu dùng