Quản lý vận hành - Tiếng Anh tốt (Vĩnh Phúc)

Location: Vĩnh Phúc, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: General Affairs
Sub Specialization:
Contact: Linh Ha Nhat
Reference: JO-1907-422045

  • Quản lý 10 nhân viên
  • Công việc cơ điện: phụ trách quản lý việc bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, xử lý sự cố cho các hạng mục sau: Hệ thông PCCC, Trạm điện, Máy phát điện, Trạm xử lý nước thải, Bơm nước sạch, Thang máy, Thiết bị xưởng, Cổng xếp, Cửa tự động, Hệ thống điều hòa, Hệ thống điện, điều hòa, chiếu sáng
  • Quản lý và báo cáo hoạt động của bộ phận Hành chính Nhân sự, IT, M&E và Mua bán