Quản lý dự án / Project manager

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Education
Sub Specialization: Project Management, Project / Construction Management
Contact: Trinh Nguyen Thi Kieu
Reference: JO-1808-399876

JOB DESCRIPTION

1. Quán lý dự án mở trường/ trung tâm anh ngữ (campus) (50%):
 Lập các dự án mở campus bao gồm từ việc tìm kiếm mặt bằng, thuê, xây dựng/ cải tạo, mua sắm trang thiết bị IT, trang thiết bị học đường, thi công trang trí nội thất và quảng cáo, và các giấy phép có liên quan (giấy phép xây dựng, PCCC, giáo dục và quảng cáo) cho đến khi có thể đưa campus vào hoạt động kinh doanh.
 Triễn khai và quản lý các dự án sau khi được phê duyệt.
 Đánh giá, tổng hợp dự án bao gồm: chi phí dự án, chất lượng, thời gian triễn khai và rút kinh nghiệm các dự án sau khi hoàn thành.
2. Công tác thi công campus và mua sắm (50%):
 Sau khi dự án được phê duyệt, thực hiện công tác thi công, trang trí nội thất
 Đấu thầu mua sắm cho các hạng mục được phân quyền tự mua và giám sát việc mua hàng qua các đơn hàng do phòng Mua hàng mua theo yêu cầu của dự án.
 Lập các đề xuất và kế hoạch cho công tác cải tạo và thi công cải tạo các campus.
 Triễn khai thi công theo kế hoạch đã được phê duyệt.
 Giám sát công tác thi công để bảo đảm việc thi công đúng thiết kế, các yêu cầu kỹ thuật, tiến độ và ngân sách được phê duyệt.
 Lên danh sách các hạng mục thi công bị lỗi (Defect list) và theo dõi giải quyết cho đến khi hoàn thành.
 Tiến hành nghiệm thu, quyết toán, thanh lý các hợp đồng thi công và mua sắm.

JOB REQUIREMENTS

 Giới tính: Nam/ Nữ
 Tuổi: 25 - 50
 Bằng cấp: Đại học hoặc Sau Đại học
 Chuyên môn: Các ngành Thiết kế, Kiến trúc, Xây dựng, Thương mai, Bất động sản
 Số năm kinh nghiệm: Tối thiểu 03 kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, quản lý dự án, giám sát
thi công cho các dự án cải tạo, trang trí nội thất văn phòng, dân dụng.
 Trình độ Anh văn: Tương đương TOEIC 500 trở lên, giao tiếp, soạn thảo văn bản bằng tiếng
Anh tốt.
 Trình độ vi tính: Thông thạo vi tính văn phòng, vẽ Auto CAD, Power point.
 Yêu cầu khác: Có khả năng tổ chức, lên kế hoạch. Chịu được áp lực công việc cao.
Có thể đi công tác tỉnh.