Quản lý cung cầu - Bộ phận sản xuất (~35tr)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$1400 - US$1600 per month
Specialization: Manufacturing & Industrial
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1808-401219

Nắm bắt được kế hoạch sản xuất, thành tích sản xuất, và điều chỉnh khi việc sản xuất bị chậm.
Nhận đơn đặt hàng của khách và trả lời deadline, điều chỉnh deadline với khách hàng khi sản xuất bị chậm
Điều chỉnh sản xuất tại nhà máy để phù hợp với các chi nhánh bán hàng trên thế giới, quản lý, điều chỉnh cung cầu sản phẩm 1 cách hợp lý.
Thực hiện quản lý vệ sinh an toàn lao động, quản lý môi trường và quản lý nơi làm việc
Thực hiện đào tạo nhân lực và quản lý kế hoạch đào tạo

Xúc tiến cải tiến vấn đề cung cầu

Hỗ trợ cấp trên