QS Director

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Real Estate
Sub Specialization: Project / Construction Management, Real Estate Finance, QS / QC
Contact: Tuan Le Hoang
Reference: JO-1810-405690

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Quản lý và điều hành mọi hoạt động của phòng QS.
 • Quản lý chi phí thực hiện các dự án xây dựng của Công ty/ Công ty con/Công ty liên doanh, liên kết.
 • Chịu trách nhiệm chính trong việc chọn ra các đối tác chiến lược trong các lĩnh vực tư vấn xây dựng, thi công xây dựng, lắp đặt trang thiết bị, cung cấp vật tư vật liệu .
 • Quản lý hệ thống các nhà thầu cung cấp, thi công và lắp đặt vật tư - vật liệu - trang thiết bị xây dựng.
 • Thiết lập các quy chế, quy trình cho các hoạt động quản lý công tác chi phí.
 • Điều hành và quản lý việc thực hiện công tác quản lý khối lượng và chi phí, đảm bảo kế hoạch triển khai các dự án của Công ty đạt hiệu quả cao nhất.
 • Phối hợp với các phòng ban liên quan để quản lý khối lượng và chi phí triển khai dự án.
 • Điều hành và quản lý việc lập báo cáo đánh giá tổng kết chi phí xây dựng dự án.
 • Đề xuất và xây dựng các giải pháp quản lý nhằm tăng hiệu suất của bộ phận QS.
 • Thực hiện thanh toán cho các đơn vị thầu.
 • Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm về công tác quản lý chi phí.

YÊU CẦU 

 • Bằng đại học/sau đại học trở lên chuyên ngành xây dựng, kiến trúc hoặc kinh tế xây dựng.
 • Ít nhất 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực QS và 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
 • Kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch, tổ chức và giám sát tốt.
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và tác phần mềm chuyên ngành phục vụ cho công tác lập kế hoạch. 
 • Kiến thức về hợp đồng / đấu thầu trong kinh doanh xây dựng