QC Senior Staff/Leader - Công ty FDI Nhật

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Manufacturing & Industrial
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1808-400010

1. Chăm sóc khách hàng, giải quyết, đàm phán, trao đổi trực tiếp với khách hàng về các phàn nàn (claims) phát sinh.
2. Giải quyết các lỗi phát sinh tại chuyền, đối ứng cùng với khách hàng.