QC Manager (Chinese speaking)

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: QC / QA
Sub Specialization:
Contact: Chau Cao Thi Bao
Reference: JO-1912-431262

QC Manager

- Tham gia cuộc họp mẫu mới trước sản xuất/ cuộc họp mẫu PP/cuộc họp chất lượng hàng đại trà

 • Giám sát xưởng thuộc khu vực quản lý trước khi chuyển mã/xuất hàng…
 • Đôn đốc và xử lý các vấn đề bất thường về chất lượng hàng ngày
 • Đào tạo chất lượng định kì đối với chủ quản/trợ lý xưởng thuộc khu vực quản lý
 • Tiến hành đào tạo định kỳ đối với chủ quản QC/trợ lý QC/chủ nhiệm sản xuất/chủ quản kỹ thuật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm
 • Điều phối/quản lý/kiểm tra đánh giá các nhân viên cấp dưới
 • Phụ trách xử lý các công việc thường ngày và phê duyệt các đơn từ có liên quan của nhân viên trực thuộc mình quản lý
 • Xét duyệt các báo cáo hàng ngày, phụ trách các báo cáo gửi bộ phận liên quan
 • Tổ chức những cuộc họp tổng kết và kiểm tra công việc hàng tháng
 • Phụ trách kỷ luật, vệ sinh khu vực quản lýNội dung cụ thể trao đồi khi phỏng vấn
  JOB REQUIREMENTS
  ** Yêu cầu
 • Từ 25 tuổi trở lên.
 • Kinh nghiệm: 2-3 năm trong ngành may mặc
 • Ưu tiên: tiếng Hoa, sinh sống ở Tây Ninh
 • Nhanh nhẹn, chăm chỉ.