QC Assistant Supervisor - tiếng Anh

Location: Hai Duong, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND13000000.00 - VND15000000.00 per month
Specialization: QC / QA
Sub Specialization:
Contact: Anh Hoang Ngoc
Reference: JO-2006-443079

*MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

-Thiết lập quá trình sản xuất.

  • Giải quyết vấn đề về an toàn, chất lượng trong quá trình sản xuất.
  • Đánh giá sự tuân thủ trong quá trình sản xuất.
  • Quản lý nhân sự, Quản lý tiến độ.
    *YÊU CẦU:
  • Nam tốt nghiệp Cao đẳng, Đại Học chuyên ngành kỹ thuật.
  • Có từ 3 năm kinh nghiệm trở nên ở vị trí quản lý chất lượng.
  • Giao tiếp tiếng anh tốt.
  • Có khả năng giải quyết công việc, đàm phán, thuyết phục.
  • Năng lực quản lý, điều hành công việc tốt.