QAQC Staff (điện tử)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: QC / QA
Sub Specialization:
Contact: Anh Hoang Ngoc
Reference: JO-2009-448358

Mô tả công việc:

  • Điều tra, phân tích sản phẩm, linh kiện bất thường phát sinh trong quá trình sản xuất
  • Điều tra phân tích sản phẩm trả về từ khách hàng
  • Phản hồi tới line sản xuất về lỗi, theo dõi thúc đẩy việc điều tra nguyên nhân đối sách
  • Trả lời khách hàng và theo dõi, đáp ứng các yêu cầu từ khách hàng
  • Các công việc khác liên quan đến nghiệp vụ đảm bảo chất lượng