Project Sales Leader

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Commission
Specialization: Project Management
Sub Specialization:
Contact: Huong Tran Thi Hoai
Reference: JO-2003-437057

REQUIREMENTS

- Ứng viên tốt nghiệp cao đẳng trở lên các khối ngành kỹ thuật, kinh tế, sản xuất.

- Có tinh thần đội nhóm, hòa đồng, biết vì lợi ích chung.

- Có trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc, có khả năng đi công tác tỉnh

- Ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh liên quan đến sản phẩm Vật liệu xây dựng,

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh,dự án.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh dự án ngành hạ tầng cấp thoát nước.