Production Staff_Nhân viên phòng sản xuất

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$700 - US$100000 per month
Specialization: Manufacturing & Industrial
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1806-396623
  1. Lập kế hoạch và theo dõi tiến độ sản xuất
  2. Theo dõi tình hình sản xuất và đảm bảo chất lượng sản phẩm
  3. Quản lý công nhân sản xuất và xử lý các phát sinh trong quá trình sản xuất
  4. Chi tiết trao đổi trong quá trình phỏng vấn