Production material control staff / Nhân viên bộ phận PMC

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND8000000 - VND10000000 per month
Specialization: Manufacturing & Industrial
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1808-400800

- Thuộc bộ phận sản xuất, quản lý nguyên vật liệu

- Tiếp nhận, đánh giá dự báo của khách hàng.

- Đảm bảo tiêu chuẩn tồn kho của nguyên vật liệu

- Làm báo cáo kế hoạch đặt hàng hằng tuần, phát hành đơn hàng tới nhà cung cấp

- Kiểm tra theo sát tình hình hàng hóa trong kho

- Chi tiết trao đổi trong quá trình phỏng vấn