Production management (attractive salary)

Location: Bắc Ninh, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Production Control/Production Planning
Sub Specialization:
Contact: Hang Nguyen Thi Tuyet
Reference: JO-1808-401669

- Lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch nguyên vật liệu hàng tháng/tuần

- Quản lý, theo dõi năng suất và quá trình sản xuất công đoạn slitter để làm cơ sở lập kế hoạch và báo cáo

- Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn