Phụ trách Phòng cháy - Chữa cháy

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND20000000.00 - VND25000000.00 per month
Specialization: Health, Safety & Environment
Sub Specialization:
Contact: Le Mai Loan
Reference: JO-1908-424536

  • Kiểm tra định kỳ công tác PCCC và nhắc nhở việc thực hiện/tuân thủ các quy định, quy trình, hướng dẫn về PCCC tại Khách sạn
  • Tham gia thẩm định thiết kế PCCC đối với khách sạn khi cải tạo, sửa chữa, thay đổi công năng và nghiệm thu nội bộ trước khi bàn giao các hệ thống kỹ thuật, các giải pháp về an toàn PCCC của các khách sạn trước vận hành, khi cải tạo, sửa chữa, thay đổi công năng,…
  • Phối hợp thực hiện/ kiểm soát việc xin các giấy phép, chấp thuận cần thiết liên quan đến PCCC theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn bởi văn bản thẩm duyệt, nghiệm thu, văn bản kiểm tra an toàn PCCC trước khi đưa vào sử dụng; tổ chức lưu trữ hồ sơ PCCC
  • Làm việc, phối hợp với cơ quan chức năng trong việc xử lý các vấn đề PCCN tại Khách sạn
  • Phối hợp thanh tra, báo cáo và đề xuất Lãnh đạo xử lý các vi phạm đối với nhân viên vi phạm công tác an toàn PCCN.