Phó phòng sản xuất

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Product Manager / Brand Manager
Sub Specialization:
Contact: Luong Thi Ngoc Luong
Reference: JO-1903-413237
  • Hỗ trợ quản lý chung của Phòng Kỹ thuật sản xuất, như lập kế hoạch kinh doanh hàng năm, chính sách của bộ phận, giám sát / báo cáo hoạt động của tất cả các thiết bị sản xuất trong nhà máy Máy giặt, giám sát đội ngũ để đảm bảo chất lượng, chi phí, giao hàng và an toàn
  • Lập kế hoạch, quản lý và bảo trì máy móc / thiết bị sản xuất và bố trí của nó
  • Phụ trách thiết kế quy trình và bố trí đường
  • Điều tra các sự cố về thiết bị và xử lý sự cố, các hoạt động thực hành có thể được yêu cầu tại hội thảo
  • Thúc đẩy các hoạt động kaizen để nâng cao hiệu quả và năng suất
  • Quản lý hiệu suất của nhân viên và tổ chức các can thiệp cần thiết và kịp thời để cải thiện
  • Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để đảm bảo hoạt động sản xuất suôn sẻ và hỗ trợ cho thành tựu kinh doanh của công ty