Phó phòng Kiểm thử CNTT

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND40000000.00 - VND60000000.00 per month
Specialization: Technology & Digital, Telecommunication
Sub Specialization:
Contact: Nguyet Tran Thi Minh
Reference: JO-2003-437635

Khách hàng của Navigos Search là ngân hàng thuộc Top 5 ngân hàng lớn nhất ở Việt Nam. Hiện nay ngân hàng đang tìm kiếm Phó Phòng Kiểm thử CNTT đảm nhiệm việc quản lý và dẫn dắt 20 nhân sự tester, làm việc để lập kế hoạch test hệ thống sản phẩm và đóng góp ý kiến phát triển sản phẩm ngày càng hoàn thiện và hữu ích cho người dùng.


Mô tả công việc:

  • Quản lý, tổ chức, lập kế hoạch và giám sát hoạt động Phòng kiểm thử.
  • Quản lý, xây dựng, đào tạo đội ngũ nhân sự nhân sự kiểm thử.

Yêu cầu công việc:

  • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm kiểm thử phần mềm CNTT, ít nhất 03 năm kinh nghiệm kiểm thử phần mềm ngân hàng (là điểm cộng)
  • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm quản lý ở vị trí tương đương (quản lý > 20 nhân sự)
  • Có khả năng quản lý, lập và giám sát kế hoạch đơn vị quy mô > 20 người
  • Có khả năng tổng hợp và phân tích tài liệu để định hướng chiến lược kiểm thử phù hợp.
  • Có chứng chỉ kiểm thử quốc tế (ví dụ ISTQB cấp Expert hoặc tương đương)
  • Có khả năng đánh giá, tuyển dụng, đào tạo và phát triển các tester trong đội ngũ.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển bằng cách nhấn nút "apply".

Chúng tôi sẽ liên lạc với những ứng viên phù hợp trong thời gian mới nhất.