Phiên dịch tiếng Hàn (Topik 4 trở lên) - Công ty mới thành lập

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$850 - US$1000 per month
Specialization: Human Resources, General Affairs & Administration
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1807-397737

Do nhu cầu mở rông sản xuất nên công ty nên công ty muốn tuyển 01 vị trí Phiên dịch tiếng Hàn

  • Biên phiên dịch cho bộ phận phụ trách/khối sản xuất
  • Dịch tài liệu, các cuộc họp và trao đổi giữa chuyên gia người Nhật, người Hàn và người Việt
  • Hỗ trợ đối ứng, giải quyết vấn đề trong các trường hợp cụ thể
    (trao đổi chi tiết hơn trong vòng phỏng vấn)