Phiên dịch tiếng Hàn (QA) - Hà Nam

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND15000000.00 - VND25000000.00 per month + Tháng lương thứ 13, KPI bonus
Specialization: Human Resources, General Affairs & Administration
Sub Specialization:
Contact: Tra Ha Hang
Reference: JO-1910-428542


Công ty sản xuất có vốn đầu tư Hàn Quốc - Hà Nam

Yêu cầu công việc:

  • Phiên dịch tiếng Hàn cho sếp người Hàn Quốc (QA director)
  • Làm các công việc khác theo yêu cầu của sếp người Hàn Quốc\
  • Có xe đưa đón cho các ứng viên ở Hà Nội.