PE staff - PCB (4 slots)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND450.00 - VND550.00 per month
Specialization: Production Engineering / Process Engineering / Manufacturing Technology
Sub Specialization:
Contact: Anh Hoang Ngoc
Reference: JO-2007-444493

Tùy theo thế mạnh & kinh nghiệm, công ty sẽ phân bổ vào các công việc phù hợp trong phòng PE:


1. Nhân viên nhóm PE (CAM, Design Process)

 • Mô tả công việc:
 • Sử dụng phần Auto CAD/Icam CAM, CICAM để thiết kế, edit, output dữ liệu sản phẩm PCB.
 • Tham gia các hoạt động cải tiến để nâng cao chất lượng, năng lực sản xuất thông qua cải tiến dữ liệu.
 • Làm tài liệu hướng dẫn công đoạn cho sản phẩm.
 • Tham gia/tổ chức các cuộc họp liên quan đến thiết kế sản phẩm.

  => Yêu cầu có thể đi làm theo ca, ca đêm, làm thêm giờ theo phân công từ cấp trên

  => Tiếng Nhật N3 trở lên hoặc TOEIC 450 trở lên.  2. Nhân viên PE công đoạn

  Mô tả công việc:
 • Chuẩn hóa và theo dõi thông số trong từng công đoạn.
 • Xử lý các vấn đề bất thường xảy ra trong quá trình: phân tích, điều tra và giải quyết vấn đề.
 • Thực hiện hoạt động tăng chất lượng, giảm chi phí và tăng công suất.
 • Đánh giá máy mới, vật liệu mới của công nghệ mới theo trong từng công đoạn.
 • Ưu tiên ứng viên chuyên ngành hóa chất.