PE Senior Staff

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Production Engineering / Process Engineering / Manufacturing Technology
Sub Specialization:
Contact: Anh Hoang Ngoc
Reference: JO-1810-403983

ØNam, tốt nghiệp Đại học (chuyên ngành Kỹ thuật, Cơ khí, Cơ điện tử, Chế tạo máy;…); Ưu tiên cơ khí

Ø Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm tại Bộ phận Kỹ thuật sản xuất;
Ø Đọc được bản vẽ; ưu tiên có kiến thức về PLC và điều khiển tự động;
Ø Có kinh nghiệm trong việc sửa chữa, sử dụng & bảo quản khuôn mẫu.
Ø Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính : Word, Excel, AutoCAD,…

  • Tiếng Anh: Đọc hiểu là chính;
  • PV có phiên dịch