Operation Manager

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Business Planning / Corporate Planning
Sub Specialization: COO, Employee Relations, Office Manager
Contact: Oanh Pham Thi Kieu
Reference: JO-1807-399295

Khách hàng của Navigos Search là một công ty startup trong lĩnh vực công nghệ thông tin cung cấp đầy đủ các dịch vụ trên nền tảng Magento, phục vụ cho thị trường khách hàng rộng lớn từ Mỹ, Anh, và Châu Á. Do sự phát triển nhanh chóng, công ty đang cần tìm vị trí Quản lý điều hành trợ giúp CEO trong việc điều hành hoạt động chung của công ty. Phạm vi công việc:

 • Chịu trách nhiệm cho các hoạt động hàng ngày của công ty bao gồm điều hành và phối hơp vận hành giữa các phòng ban liên quan đến quy trình, chất lượng, tài chính, nhân sự và phân chia công việc
 • Chủ động tham gia vào quá trình cải tiến hướng đến việc gia tăng sự hài lòng của khách hàng, thiết lập văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt động của công ty
 • Chịu trách nhiệm về ngân sách vận hành của công ty và quản lý tài sản, quyết định các vấn đề liên quan đến giảm chi phí
 • Đảm bảo và xem xét hoạt động chung của công ty, đề xuất các hướng cải tiến
 • Xây dựng môi trường làm việc linh hoạt, đa nhiệm vụ

YÊU CẦU

 • Cử nhân trong lĩnh vực kĩ thuật hoặc thương mại, hoặc tương tự
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm liên quan
 • Khả năng giải quyết vấn đề theo thực tiễn trong môi trường liên tục thay đổi
 • Có kiến thức và điều hành tuân thủ
 • Có kĩ năng lãnh đạo với tầm nhìn rõ ràng và đồng nhất, có kiến thức về kiểm soát rủi ro
 • Hiểu về việc vận hành tại các công ty startup


-- ------- ------------ ----------------
Our client is a dynamic tech startup company providing full services Magento technology, having businesses in large market from US, UK, and Asia. Due to rapid business expansion, they are urgently looking for an Operation Manager who will be secone-commander in the company reporting directly to CEO, which has the responsibilities include, but are not limited to:

 • Supervise the regular operation, including directing and coordinating activities of departments concerned with process, quality, finance, HR, and services distribution.
 • Actively get involved in improving the process to advance the customer satisfaction level, establish the customer-focused culture in the operation department.
 • Be in charge of the operational budgets and asset management; determine the activities or areas that requiring cost reduction/revision
 • Monitor and review the performance; propose improvement plans.
 • Create a multi-skilled and flexible workforce.

REQUIREMENTS

 • Bachelor Degree in either technical or commercial field; or equivalent.
 • At least 3 years of experience in relevant roles
 • Ability to solve practical problems in an ever-changing environment
 • Have the understanding and conduct with compliance;
 • Have strong leadership skills with a clear and consistent vision and purposes; good at risk management
 • Have a deep understanding of the operation of the new start-up companies