Nữ nhân viên quản lý sản xuất

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Product Control
Sub Specialization:
Contact: Hang Nguyen Thi Tuyet
Reference: JO-1808-400527
  • Biên phiên dịch các tài liệu liên quan đến sản xuất từ Nhật sang Việt và ngược lại
  • Tham gia hỗ trợ dịch các cuộc họp trong bộ phận
  • Thực hiện công việc Quản lý sản xuất, lập kế hoạch SX, theo dõi và đối ứng các vấn đề trong sản xuất
  • Các công việc khác được giao theo yêu cầu của cấp trên