Nhân viên xuất nhập khẩu

Location: Ha Nam, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Import / Export
Sub Specialization:
Contact: Tra Ha Hang
Reference: JO-2005-440674

  1. Nội dung công việc:
  • Làm báo hải quan xuất nhập khẩu cho nhà máy ở Việt Nam, thao tác chế xuất
  • Thành thạo các chính sách báo quan xuất nhập khẩu và chế xuất của Việt Nam
  • Có thể làm việc độc lập về nghiệp vụ xuất nhập khẩu, nghiệp vụ liên quan đến chế xuất
  • Có thể xử lý các thông tin liên quan đến hải quan, trao đổi các thông tin liên quan fowarder, xử lý các vấn đề bất thường
  • Thành thạo hệ thống BOM, ERP


2. Yêu cầu kinh nghiệm:

  • Tốt nghiệp đại học
  • Có 2 ~ 3 năm kinh nghiệm làm việc liên quan.
  • Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết)