Nhân Viên Thiết Kế Khuôn Dập Nguội ( Tiếng Anh hoặc Nhật )

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND10000000.00 - VND18000000.00 per month
Specialization: Product Control
Sub Specialization:
Contact: Tam Pham Thi Thanh
Reference: JO-2006-442918

1. Lập kế hoạch triển khai phát triển sản phẩm mới, thiết kế khuôn, gá kiểm, gá khoan và các dụng cụ phục vụ quá trình sản xuất

2. Thực hiện các công việc theo dõi, chỉ đạo quá trình lắp ráp, thử nghiệm, chỉnh sửa khuôn và đồ gá

3. Thực hiện các công việc theo dõi, chỉ đạo quá trình tạo sản phẩm mẫu, sản xuất thử và chuyển giao sản xuất các sản phẩm mới

4. Lập và quản lí các tài liệu sử dụng trong sản xuất

5. Thực hiện các công việc hỗ trợ các bộ phận sản xuất trong việc cải thiện chất lượng và nâng cao năng lực sản xuất