Nhân viên thiết bị

Location: Hai Phong, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary: Negotiable
Specialization:
Sub Specialization: Electrical Engineering, Maintenance Engineering,
Contact: Hang Nguyen Thi Tuyet
Reference: JO-1808-401501

  • Công việc chung Quản lý thiệt bị và nhà xưởng
    + Kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, bảo dưỡng định kỳ điều hòa không khí
    + Kiểm tra thiết bị điện
    + Bảo trì các thiết bị xây dựng và nhà xưởng