Nhân viên/Phó phòng kinh doanh (~$1200)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$600 - US$1200 per month
Specialization: Sales
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1805-395317

Đảm nhận các công việc kinh doanh tại công ty:
  • Đối ứng các công việc liên quan đến khách hàng người Nhật, người Việt.
  • Quản lý từ việc giao hàng và thu thập dữ liệu hiệu suất bán hàng .
  • Điều chỉnh giao hàng ( POL quản lý giao hàng và hỗ trợ điều phối, điều chỉnh giao hàng của khách hàng).
  • Dịch Anh-Việt các hợp đồng tài liệu của phòng.
  • Tạo báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.
  • Giải quyết thanh toán hàng tháng tương ứng (quản lý số liệu, hóa đơn, …)
  • Tập hợp thông tin thị trường, phân tích và dự báo.
  • Có thể đi công tác trong nước và nước ngoài.