Nhân viên sản xuất (khối văn phòng)(Fluent english is required)

Location: Hai Phong, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Production Engineering
Sub Specialization:
Contact: Luong Nguyen Thi
Reference: JO-2103-457663

  • Nam/ Nữ. Tuổi từ 25 trở lên
  • Có kinh nghiệm trong việc làm đào tạo, hướng dẫn công nhân viên các quy trình sản xuất tại công đoạn
  • Có kinh nghiệm ban hành + quản lý tài liệu cho Process
  • Kỹ năng: vi tính Office tốt. Tiếng Anh: giao tiếp & viết tốt