Nhân viên Sales - XNK

Location: Hung Yen, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Sales / Sales Management
Sub Specialization:
Contact: Luong Nguyen Thi
Reference: JO-2103-456883
  • Giao dịch với khách hàng trong, ngoài nước.
  • Lên kế hoạch giao hàng.
  • Theo dõi PO và FC từ khách hàng.
  • Làm việc với công ty giao nhận để xuất khẩu hàng và các công việc liên quan khác.