Nhân viên sales (tiếng nhật)

Location: Bắc Ninh, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Sales Representative
Sub Specialization:
Contact: Hang Nguyen Thi Tuyet
Reference: JO-1805-395162

  • Chăm sóc, theo sát và duy trì mối quan hệ với tập khách hàng hiện tại (70%)
  • Tìm kiếm, mở rộng thị trường, xây dựng khách hàng tiềm năng và tìm kiếm khách hàng mới (30%)
  • Làm báo cáo kinh doanh, báo cáo khách hàng theo định kỳ
  • Tìm kiếm thông tin về xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh để lên chiến lược kinh doanh phù hợp
  • Công việc cụ thể sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn