Nhân viên quản lý chất lượng

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$300 - US$400 per month
Specialization: Quality Engineer
Sub Specialization:
Contact: Trang Cao Thi Huyen
Reference: JO-1809-402814

Khách hàng của chúng tôi hiện đang tìm kiếm các bạn ứng viên trẻ tuổi, nhanh nhẹn, nhiệt tình trung thực, có kỷ luật cao và mong muốn gắn bó và phát triển lâu dài cùng công ty .

Mục tiêu: làm tốt công việc quản lý chất lượng sản phẩm

Miêu tả công việc:

  • Kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm, bao gồm các công đoạn đầu vào, sản xuất và đầu ra.
  • Hiểu và nắm bắt qui trình quản lý, tiêu chuẩn của công ty, khách hàng về chất lượng
  • Hàng ngày đảm bảo chất lượng sản phẩm theo đúng yêu cầu đề ra
  • Báo cáo trung thực, thường xuyên về chất lượng sản phẩm trên chuyền, theo ca phụ trách
  • Tìm kiếm nguyên nhân, đề xuất phương án giải quyết, khắc phục lỗi.
  • Tham gia các chương trình đánh giá về chất lượng sản phẩm cùng khách hàng
  • Theo dõi quá trình khắc phục và sửa chữa theo chuẩn và yêu cầu của khách
  • Quản lý tốt chất lượng đầu vào và chất lượng hàng tồn kho tuân theo quy trình
  • Hoàn thành cách tài liệu,chứng từ qui trình liên quan đến chất lượng
  • Các công việc khác theo yêu cầu