Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Hàn ( Tiếng Anh hoặc Nhật )

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND10000000.00 - VND18000000.00 per month
Specialization: QC / QA
Sub Specialization:
Contact: Tam Pham Thi Thanh
Reference: JO-2006-442920

1. Quản lý chất lượng bộ phận Hàn

2. Quản lý, giám sát tổ trưởng, công nhân trong nhóm (khoảng 35 người). Thực hiện đúng nội quy, quy trình, quy định và những giấy tờ, bảng biểu liên quan của các tổ mình phụ trách.

3. Xử lý những vấn đề phát sinh bất thường hạn chế tối đa lỗi liên quan đến chất lượng sản phẩm.

4. Lập kế hoạch ngắn hạn, dài hạn kết hợp với các nhóm khác để đạt được các mục tiêu cấp trên giao, hỗ trợ cấp dưới để cùng đạt mục tiêu chung của nhóm, bộ phận, Công ty.

5. Thiết lập quy trình, quy định, tạo ra quy luật trong việc quản lý con người, thiết bị máy móc, phương pháp… để hỗ trợ cấp dưới hoàn thành nhiệm vụ

6. Kết hợp cùng các nhóm liên quan đưa ra tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm về ngoại quan, kích thước nhằm thỏa mãn yêu cầu khách hàng.

7. Quản lý, phân tích dữ liệu để đưa ra các hoạt động đối sách hiệu quả, nâng cao chất lượng sản phẩm.

8. Báo cáo hoạt động cải thiện chất lượng của bộ phận hàng tháng lên trưởng phòng và Ban giám đốc.

9. Làm việc với khách hàng hoặc nhà cung cấp đưa ra đối sách khắc phục lỗi liên quan đến chất lượng tạm thời và lâu dài.

10. Phân tích, suy luận và phán đoán các lỗi phát sinh, đưa ra các phương pháp cải thiện

11. Phát huy năng lực cá nhân và tạo động lực cho cấp dưới

12. Thực hiện các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của phòng ban khi được cấp trên yêu cầu