Nhân viên quản lí chất lượng - phòng sản xuất

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$450 - US$700 per month + bonus, pay raise, career development
Specialization: QC / QA
Sub Specialization:
Contact: linh manh
Reference: JO-1911-429793

Chúng tôi là công ty sản xuất 100% vốn nước ngoài
Do nhu cầu mở rộng sản xuất chúng tôi cần tuyển mới vị trí nhân viên QC khối sản xuất
Vị trí này làm việc tại nhà máy Hà Nam và báo cáo trực tiếp tới quản lí nước ngoài bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật

- Quản lí các nhân viên trong bộ phận sản xuất
- Đảm báo chất lượng của công đoạn sản xuất
(chi tiết trao đổi trong phỏng vấn)