Nhân viên QC (tiếng Hàn)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND10000000 - VND15000000 per month
Specialization: QC / QA
Sub Specialization:
Contact: Hang Nguyen Thi Tuyet
Reference: JO-1810-403987

- Kiểm soát chất lượng.
- Quản lý dụng cụ thiết bị đo, hiệu chuẩn thiết bị nội bộ
- Lập tài liệu sản phẩm và hồ sơ nhà cung cấp
- Quản lý nghiệp vụ liên quan đến QC
- Những công việc liên quan khác theo chỉ thị của cấp trên.