Nhân viên phòng mua hàng

Location: Bắc Ninh, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$400 - US$600 per month + bonus, pay raise, career development
Specialization: Direct/Indirect Purchasing, Procurement
Sub Specialization:
Contact: linh manh
Reference: JO-1911-429954

Chúng tôi là công ty sản xuất 100% vốn Nhật Bản, cần tuyển vị trí Nhân viên Xuất nhập khẩu

Vị trí này làm việc tại nhà máy của công ty ở Bắc Ninh và báo cáo trực tiếp cho quản lí người nước ngoài bằng tiếng Anh.

Nhiệm vụ:
  • Theo dõi các đơn hàng đặt của công ty: số lượng, chất lượng, tiến độ, thanh toán...
  • Phối hợp với các nhà cung cấp nguyên vật liệu và các phòng ban khác để giải quyết sự cố khi cần thiết
  • Phụ trách đặt hàng theo yêu cầu của công ty và kế hoạch sản xuất
    (trao đổi chi tiết hơn trong phỏng vấn)