Nhân viên phát triển thị trường (kênh đại lý)

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Sales
Sub Specialization:
Contact: Huong Duy Thi Lan
Reference: JO-1807-398062

Mô tả công việc:

  • Tìm kiếm và phát triển các đại lý mới ở miền Bắc và miền Nam
  • Chăm sóc các khách hàng hiện hữu (kênh đại lý) tại TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh
  • Thường xuyên cập nhật các chính sách của công ty đến kênh đại lý
  • Có khả năng nắm bắt nhu cầu thị trường, xây dựng kế hoạch phát triển chi tiết trong lĩnh vực phụ trách, đảm bảo khả năng đạt doanh thu mục tiêu
  • Thực hiện các báo cáo hàng tuần, tháng theo quy định
  • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp quản lý