Nhân viên phát triển kỹ thuật (IT)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND500 - VND800 per month + bonus, pay raise, career development
Specialization: Design Engineer
Sub Specialization:
Contact: linh manh
Reference: JO-2002-434846

Chúng tôi là công ty sản xuất 100% vốn nước ngoài, cần tuyển mới 03 lập trình viên IT cho các dự án về công nghệ sắp tới của công ty.
Vị trí này làm việc tại văn phòng Hà Nội, báo cáo tới quản lí bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật
Trách nhiệm chính: phát triển các ứng dụng phần mềm cho thiết bị IoT, hệ thống nhúng, process và robot...

(trao đổi chi tiết hơn trong phỏng vấn)