Nhân viên PE tiếng nhật N2

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Process Engineering
Sub Specialization:
Contact: Hang Nguyen Thi Tuyet
Reference: JO-1811-405740

- Phân tích và thiết kế mạch điện
- Dịch tài liệu kỹ thuật hoặc hỗ trợ dịch các cuộc họp trong bộ phận
- Thi thoảng đi công tác nước ngoài làm việc cùng nhà cung cấp.
- Giám sát công đoạn trên dây chuyền ICT, FCT
- Các công việc khác được giao theo yêu cầu của cấp trên