Nhân viên nhân sự (ưu tiên tiếng Nhật N3)

Location: Hung Yen, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Human Resources, General Affairs & Administration
Sub Specialization:
Contact: Hang Nguyen Thi Tuyet
Reference: JO-1810-404732

- Theo dõi, cập nhật , quản lý hồ sơ nhân viên và lập hợp đồng lao động cho nhân viên.

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN cho nhân viên.
- Làm thủ tục hộ chiếu, xin Visa, cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài
- Đặt phòng, vé máy bay cho khách
- Thực hiện các thủ tục giao dịch với các cơ quan lao động, công đoàn.
- Lưu giữ tài liệu, hồ sơ, công văn liên quan đến phòng HCNS.
- Tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng theo yêu cầu của Công ty.
- Theo dõi và kiểm tra chấm công, quản lý thời gian làm việc của nhân viên
- Đôn đốc, nhắc nhở nhân viên thực hiện đúng quy định của Công ty.