Nhân viên Nghiên cứu phát triển sản phẩm (ngành cơ khí)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$500 - US$700 per month + bonus, pay raise, career development
Specialization: Design Engineer / Programmer
Sub Specialization:
Contact: linh manh
Reference: JO-1905-416914

Chúng tôi là công ty sản xuất 100% vốn Nhật Bản
Do công ty đang có dự án mới, chúng tôi cần tuyển bổ sung vị trí Kỹ sư kỹ thuật sản xuất:

Vị trí này làm việc tại KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội, báo cáo trực tiếp cho team leader và trưởng phòng Kỹ thuật người Nhật bằng tiếng Anh

- Đảm nhận nghiên cứu sản phẩm mới, tiếp nhận các yêu cầu kỹ thuật từ khách hàng và công ty mẹ
- Phát triển sản phẩm, đánh giá và cải tiển
- Phối hợp với các phòng ban để nâng cao chất lượng sản xuất và đối ứng với khách hàng
(Trao đổi chi tiết trong phỏng vấn)