Nhân Viên Mua Hàng - Làm việc ở Vĩnh Phúc

Location: Vĩnh Phúc, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Merchandiser (MD) / Buyer
Sub Specialization:
Contact: Luong Nguyen Thi
Reference: JO-2103-456205

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Chuẩn bị chứng từ liên quan đến xuất nhập khẩu
  • Tìm kiếm, đánh giá nhà cung cấp
  • Thực hiện thủ tục mua hàng
  • Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên