Nhân viên môi trường

Location: Hai Phong, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: OH&S / EH&S
Sub Specialization:
Contact: Hang Nguyen Thi Tuyet
Reference: JO-1808-401503

Xúc tiến nghiệp vụ ISO14001: Làm các tài liệu liên quan, dịch các báo cáo điều tra, quản lý Potal