Nhân viên kỹ thuật tiếng Nhật N2 (~$900)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$700 - US$900 per month
Specialization: Manufacturing & Industrial
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1809-402325

- Được cử đi đào tạo 1 tháng tại Nhật về công nghệ sản xuất

- Trở lại Việt Nam và phụ trách mảng kỹ thuật sản xuất

- Cơ hội lên các vị trí quản lý

- Chi tiết trao đổi trong quá trình phỏng vấn