Nhân Viên Kỹ Thuật Sơn ( Tiếng Anh hoặc Nhật )

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Chemical Engineer
Sub Specialization:
Contact: Tam Pham Thi Thanh
Reference: JO-2006-443548

- Kiểm tra, điều chỉnh các thông số của dây truyền sơn nhúng.

- Vận hành dây truyền sơn nhúng.

- Quản lý xuất nhập hóa chất.

- Theo dõi chất lượng sản phẩm sơn.

- Vận hành xử lý nước thải.

- Theo dõi kế hoạch bảo dưỡng dây chuyền.

- Xử lý hàng lỗi do sơn.