Nhân viên kỹ thuật SMT

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Mechanical Engineering
Sub Specialization:
Contact: Hang Nguyen Thi Tuyet
Reference: JO-1812-408850

- Thiết lập hướng dẫn thao tác, quy trình QC

- Giám sát, cài đặt chương trình của hệ thống máy móc dây chuyền SMT

- Tiến hành sửa chữa, khắc phục sự cố máy móc trong quá trình hoạt động

- Tiến hành các hoạt động khác liên quan tới hệ thống SMT theo chỉ định của cấp trên