Nhân viên kỹ thuật sản xuất (ngành Điện)

Location: Hai Phong, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$400 - US$500 per month + bonus, pay raise, career development
Specialization: Production Engineering
Sub Specialization:
Contact: linh manh
Reference: JO-1905-417147

Chúng tôi là công ty sản xuất 100% vốn nước ngoài tại VSIP Hải Phòng
Do nhu cầu mở rộng sản xuất chúng tôi cần tuyển mới 05 Nhân viên Kỹ thuật sản xuất (chuyên ngành Điện)

- Làm việc tại nhà máy của công ty tại KCN VSIP, Hải Phòng
- Cập nhật các thiết kế về chi tiết thiết bị điện của dây chuyền sản xuất
- Đối ứng, cải tiến các phần mềm về điện và thiết kế dây chuyền sản xuất
(chi tiết trao đổi trong quá trình phỏng vấn)