Nhân viên Kỹ thuật linh kiện (Tiếng Trung)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Quality Control/Quality Assurance
Sub Specialization:
Contact: Luong Thi Ngoc Luong
Reference: JO-2009-448300

- Biên, phiên dịch các tài liệu, báo cáo kỹ thuật bẳng tiếng Trung của bộ phận

- Thông dịch trực tiếp cho quản lý, chuyên gia nói tiếng Trung

- Quản lý các tài liệu kỹ thuật tiếng Trung

- Đánh giá tính sản xuất của linh kiện và khuôn tạo ra linh kiệnKiểm tra khuôn, làm bảng chỉ thị làm nhám bề mặt linh kiện

- Quản lý việc đúc thử linh kiện

- Chỉ đạo kỹ thuật sản xuất cho các nhà cung cấp linh kiện (vendor)

- Đánh giá tài liệu thiết kế và cấp giấy chứng nhận linh kiện

- Cải tiến lỗi linh kiện trong sản xuất hàng loạt

- Đối ứng với hàng lỗi phát sinh

- Quản lý tiến độ sản xuất các dòng máy mới

- Nghiệp vụ khác theo phân công công việc