Nhân viên kinh doanh

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND9000000 - VND16000000 per month
Specialization: Sales Engineer
Sub Specialization:
Contact: Huong Duy Thi Lan
Reference: JO-1808-401606

  • Chịu trách nhiệm chính trong việc phát triển các khách hàng tiềm năng cho sản phẩm của công ty
  • Duy trì quan hệ với khách hàng truyền thống
  • Chủ động xây dựng kế hoạch tiếp cận khách hàng và tuân thủ thực hiện
  • Chủ động giao dịch, đàm phán các điều khoản trong hợp đồng với khách hàng (theo quy tắc chung của công ty)
  • Giám sát quá trình giao hàng, lắp đặt, vận hành và thanh toán.
  • Chủ động hỗ trợ khi khách hàng phát sinh các vấn đề với sản phẩm của công ty