Nhân viên kinh doanh- Y/c tiếng Nhật - Lương 18 triệu trở lên

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$800.00 - US$950.00 per month
Specialization: Sales
Sub Specialization:
Contact: Linh Ha Nhat
Reference: JO-2001-433752

A Japanese trading company specialized in industrial machinery in Hanoi.

Công ty thương mại của Nhật trong lĩnh vực phân phối các thiết bị, máy móc công nghiệp.

 • Develop new clients as well as take care and maintain relationship with existing client
 • Phát triển khách hàng mới cũng như duy trì mối quan hệ với các khách hàng hiện hữu
 • Discuss with clients about their demand, plan of construction or requirements
 • Trao đổi với khách hàng về nhu cầu, kế hoạch xây dựng hoặc yêu cầu về sản phẩm
 • Get feedback about company's products and promotion
 • Tiếp nhận và xử lý các phản hồi của khách hàng về sản phẩm công ty
 • Cooperate with manufacturer in Japan and propose plan to deliver product to clients
 • Phối hợp với nhà máy lên kế hoạch tư vấn sản phẩm cho khách hàng
 • Making quotation and contract. Control delivery date, time
 • Báo giá, chuẩn bị hợp đồng và theo dõi quá trình vận chuyển
 • Submit timely reports to the Japanese director by Japanese
 • Chuẩn bị báo cáo bằng tiếng Nhật