Nhân viên kinh doanh - Sales Staff - Công ty FDI Nhật

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Sales
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1808-400007

1. Cửa sổ thông tin trao đổi thương lượng với khách hàng về các yêu cầu của khách hàng, PO, báo giá trong các trường hợp cần thiết
2. Follow các đơn hàng đảm bảo tiến độ giao hàng