Nhân viên Kinh doanh (Công ty sản xuất) - tuyển gấp

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND8000000.00 - VND12000000.00 per month + bonus, pay raise, career development
Specialization: Sales
Sub Specialization:
Contact: linh manh
Reference: JO-1905-417063

Chúng tôi là công ty sản xuất 100% vốn Nhật Bản tại KCN Thăng Long
Cần tuyển gấp vị trí Nhân viên Kinh doanh (tiếng Anh tốt):

- Làm việc tại nhà máy của công ty tại KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội
- Hỗ trợ và đối ứng với các yêu cầu từ khách hàng là các doanh nghiệp Nhật Bản
- Tiếp nhận đơn hàng, tổng hợp và điều phối với các phòng ban khác để theo dõi đơn hàng và chuẩn bị linh kiện
- Hỗ trợ làm báo giá và theo dõi đơn hàng, các nghiệp phụ xuất nhập khẩu
- Phân tích thị trường, phối hợp với phòng ban và công ty mẹ tại Nhật để giải quyết sự cố
- Lưu ý: đây là vị trí không phụ trách tìm kiếm khách hàng mới và không chịu doanh số
(trao đổi chi tiết hơn trong phỏng vấn)